Present Tense

Uses of the present tense in Polish

We use the present tense in Polish in the following cases:
  • To express an action which is performed in this moment or to express a present status, eg. I eat the apple which is red: jem jabłko, które jest czerwone.
  • To express an action which began in the past and is still going on - in Polish there is no present perfect, we need to use the present simple instead. eg. I have been studying Polish language for three years: uczę się polskiego od trzech lat.
  • To express something which will take place is a very close future (we use the present tense instead of the future with "will"). eg. In few minutes my girlfriend will arrive here: za kilka minut przychodzi moja dziewczyna.


In Polish there are basically 3 conjugations: each verb belongs to one of the three groups. Each group has its own list of endings which we add to the root in order to decline it. Sometimes we may face some irregular verbs.

For what concerns the conjugations of to be (być) and to have (mieć) please look at the unit subject pronouns, to be, to have.
For what concerns the 3 basic groups of verbs to conjugate, their endings look like each other, except for the first and third singular person.
In the following scheme there is also the vowel which diversifies the second from the third group of verbs:


Scheme resuming the three conjugations in Polish Present Tense


SubjectFirst group: -m, -szSecond group: -e, -isz / -yszThird group: -e, esz
I / ja-m
you / ty-sz-isz / -ysz-esz
he, she, it / on, na, ono-i / -y-e
we / my-my-imy / -ymi-emy
you / wy-cie-icie / -ycie-ecie
they / oni, one


Examples of verbs belonging to the first group of conjugations


Subjectto eat: jeśćto love: kochaćto know: wiedzieć
I / jajemkochamwiem
you / tyjeszkochaszwiesz
he, she, it / on, ona, onojekochawie
we / myjemykochamywiemy
you / wyjeciekochaciewiecie
they / oni, onejedząkochająwiedzą


Examples of verbs belonging to the second group of conjugations

Subjectto like: lubić*to speak: mówićmust: muszićto do: robićto learn: uczyć się
I / jalubięmówięmuszęrobięuczę się
you / tylubiszmówiszmusiszrobiszuczysz się
he, she, it / on, ona, onolubimówimusirobiuczy się
we / mylubimymówimymusimyrobimyuczymy się
you / wylubiciemówiciemusicierobicieuczycie się
they / oni, onelubiąmówiąmusząrobiąuczą się


 

Examples of verbs belonging to the second group of conjugations

Subjectto want: chciećscan: mócto work: pracowaćto resign: rezygnować
I / jachcęmogępracujęrezygnuję
you / tychceszmożeszpracujeszrezygnujesz
he, she, it /    on, ona, onochcemożepracujerezygnuje
we / mychcemymożemypracujemyrezygnujemy
you / wychceciemożeciepracujecierezygnujecie
they / oni, onechcąmogąpracująrezygnująExercises

Present Tense

Present Tense

Fill the gaps conjugating the verb between brackets
What are you doing? Are you studying Polish grammar? Yes but it is hard, I'll have a break. - Co (robić)? się (uczyć się) gramatyki języka polskiego? Tak, ale (być) trudna, teraz (robić) sobie przerwę.

I have not been smoking for two years and now I feel good. - Nie (palić) już od dwóch lat i się (czuć się) dobrze.

He works in a corporation and he earns a lot of money. I work in a language school instead, I earn less but I have more fun. - (pracować) w międzynarodowej korporacji i dużo (zarabiać). Ja, natomiast, (pracować) w szkole językowej, mniej (zarabiać), ale lepiej się (bawić się).

When we have free time we like to go to disco, or we go to the swimming pool. - Kiedy (mieć) wolny czas, (lubić) chodzić na dyskoteki, a czasami (chodzić) na basen.

I don't eat much meat, while I eat a lot of vegetables and I always drink a lot of water because I want to keep myself healthy. - (jeść) niedużo mięsa, za to (jeść) dużo warzyw i zawsze (pić) dużo wody, ponieważ (chcieć) być zdrowy.

I know it is wrong, but I fell in love with all women I see. What can I do? - (wiedzieć), że to niedobrze, ale się (zakochiwać się) we wszystkich kobietach, które (widzieć). Co (móc) z tym zrobić?

The alarm clock rings. I get up. I go to toilet and I wash myself, then I get dressed, I leave home and I go to work. As soon as I arrive to the office I fell asleep again. - (dzwonić) budzik. (wstawać). (iść) do łazienki i się (myć się), potem się (ubierać się), (wychodzić) z domu i (iść) do pracy. Gdy tylko (docierać) do pracy, znów (zasypiać).

I am dreaming. I see a house, there is a playing kid. - (śnić). (widzieć) dom, (być) tam bawiące się dziecko.

People are born, grow up, get married, have children, grow old and die. - Ludzie się (rodzić się), (dorastać), (pobierać), (robić) dzieci, (starzeć) i (umierać).

He always goes to work by car, while she always goes by bicycle. - On zawsze (jeździć) do pracy samochodem, podczas gdy ona zawsze (jeżdzić) rowerem.

I and my friends go to the bar together. We drink, we sing and we dance. What do you do? Do you go to the bar as well? - Ja i moi przyjaciele zawsze (chodzić) do baru razem. (pić), (śpiewać) i (tańczyć). Wy co (robić)? Wy też (chodzić) do baru?

Fish swim in rivers or seas, birds fly in the sky, men walk and snakes crowl. - Ryby (pływać) w rzekach i w morzach, ptaki (latać) po niebie, ludzie (chodzić), a węże (pełzać).

Do you like going to musea? There is one just opened, are you interested? - (lubić) chodzić do muzeum? (być) jedno niedawno otwarte, (być) zainteresowani?

Time passes and he doesn't hurry up, you wait for him, I wait for him, we are all nervous...what can we do? - Czas (lecieć), a on się nie (spieszyć się), ty na niego (czekać), ja na niego (czekać), wszyscy (być) nerwowi... co (móc) zrobić?

They are strange persons: they never leave home, they are always smoking on the balcony and they drink a lot of beer. - (być) dziwnymi ludźmi: nigdy nie (wychodzić) z domu, zawsze (palić) na tarasie i (pić) dużo piwa.

Do you like rock music? Do you prefer jazz? We always go to metal concerts, if you want you can come with us. - (lubić) rock? (woleć) jazz? My zawsze (chodzić) na koncerty metalowe, jeżeli (chcieć), (móc) pójść z nami.

That is an athletic girl: she gets up early in the morning, she trains, then she has breakfast, she goes running, she has lunch, she goes to the gym and in the end she has dinner. - To (być) wysportowana dziewczyna: się (budzić się) wcześnie rano, (trenować), (jeść) śniadanie, (iść) biegać, (jeść) obiad, (iść) na siłownię i (jeść) kolację.

That is a lazy guy: he doesn't study, he doesn't work, he doesn't even go out with friends. - To (być) leniwy chłopak: nie się (uczyć się), nie (pracować), nawet nie (wychodzić) z przyjaciółmi.

No comments :

Post a Comment